Posao sa Kinom

Preporučite najtraženiji kineski preparati i aparati u svijetu i zaradite

Priključite nam se

Nazovite nas na:

+385 91 725 4936
+385 95 538 9740


Preporučite svima i zaradite

Vodeće preparate na bazi  TKM  
detaljnije    

 

Vodeće  aparate za harmonizaciju i ravnotežuVodeće higijenske uloške sa kisikom  


Najmoderniji pročišćivač voća i povrća

Ako ste komercijalista nema bolje ponude od Tiensove  detaljnije  

Pravila i procedure

Uvod

TIENS Pravila i Procedure(u daljnjem tekstu TPP)stupaju na snagu i zamjenjuju sve ranije verzije od 26 prosinca 2011.
 
TPP su usmjereni na održavanje reda na tržištu direktne prodaje te zaštitu prava i interesa distributera. Dakle, svaki distributer treba pažljivo pročitati TPP irazumjetisvoje obveze, prava i interese. Svako odstupanje od odredbi iz TPP može dovesti do prestanka prava distribucije, uskraćivanja bonusa te uskraćivanja drugih prava i interesa.
 
Ako bilo koja od odredbi i TPP nije u skladu lokalnim zakonima, propisima i procedurama ista će ih nadjačati. Prilagodbe ili izmjeneTPP prema lokalnin propisima moraja biti poslani na odobrenje u centralni ured u Kinu. Svaka zemlja tada o takvim izmjenama obavještava svoje distributere.

      4.  Ured u Kini zadržava pravo na izmjene TPP s vremena na vrijeme
Definicija korištenih pojmova
 
Vezano za vaše TIENS ugovore i sve pisane dokumente  kao i  tiskane i objavljene od strane grupacije Tiens , riječi i pojmove ispod 'treba tumačiti na sljedeći način, osim ako nije drugačije propisano:

Tiens
Tiens odnosi se na grupaciju Tiens i sve podružnice na  na globalnoj razini pod nazivom TIENS ili Tianshi.

CHQ
CHQ odnosi na TIENS sjedište na adresi  br.18 Xinyuan Road, Wuqing , dio za razvoj novih tehnologija Industrial Park, Tianjin, Kina.

Tiens Članstvo
TIENS članstvo se odnosi na pojedince koji, koji su se učlanili po TIENS poslovnom planu te su ovlašteni prodavati Tiens proizvode kao i distribuirati ih. Također Tiens Distributeri mogu sponzorirati i učlanjivati.

Tiens Poslovno Plan za Distributere
Tiens Poslovni Plan za Distributere  obuhvaća sve bonuse i nagrade koje su proizašle iz sponzoriranja prema  TIENS procedurama i koje se odnose na distribuiranje TIENS proizvoda i TIENS poslovanja a prema Kompenzacijskom Planu koji je uključen u Početni Paket koji dobije svaki Distributer prilikom učlanjenja.

Sponzorstvo
Svaki Tiens distributer, koji uvodi drugu osobu, treba predati popunjen TIENS Ugovor za distributere te na taj način novi član postaje Tien Distributer a osoba koja ga je uvela u poslovanje smatra se njegovim sponzorom te kao njegov sponzor mora ga podržati kod provođenja edukacija te učlanjivanja novih distributera.

TPP
Tiens Pravila i Procedure su dio Tiens poslovnog plana

Tiens Proizvodi
Odnosi se naTIENS proizvode koji su  proizvedeni ili uveženi  TIENS-a ILI NJEGOVIH OEM / ODM dobavljača i koje distribuira TIENS. Također ovdje spadaju svi proizvodi koji se odnose ma marketinšku pdoršku kao što su; video / audio materijali ili usluge koje pruža TIENS a koje koriste distributeri  prema TPP.
 
 
Kako podnijeti zahtijev za Tiens distributerstvo
Svi punoljetni ljudi koji imaju uvjete  lokalnim zakonima, bez obzira na spol ili rasu, imaju pravo podnijeti zahtjev za TIENS distributerstvo i koristiti sve pogodnosti kao Tiens distributer.
Ljudi koji se ne smiju baviti direktnom prodajom ili nisu u skladu s lokalnim zakonima nemaju pravo podnijeti zahtijev za TIENS distribuciju.
 
Zaposlenici grupacije Tiens i njihovi supružnici i te njihovi  direktni potomci  nemaju pravo podnijeti zahtjev za TIENS distribuciju  (muževi, žene, djeca i drugi direktno vezani za 1. Generaciju)
TIENS distributeri, koji više ne mogu zadržati Distributerstvo u skladu s lokalnim zakonima ili TIENS pravilila, isto će biti otkazano uz prethodnu obvavijest.
 
Tiens distributerstvo obuhvaća prava, djela, obveze i odgovornosti TIENS distributera. Svaka osoba može posjedovati samo jedno TIENS članstvo . Tiens strogo zabranjuje da itko prijavi  za dva ili više TIENS distributerstva. U slučaju kršenja ovog pravila, prvi odoboreni članski broj  biti će zadržan dok će ostali članski brojevei biti izbrisani.
Također se  ne smiju prenositi ili prodavati TIENS članstva. U slučaju kršenja ovog pravila, Tiens će u pogledu prodaje ili prijenosa smatrati ništavno i sve zakonske obveze i gubitke nastale iz ovog snosit će  počinitelj.
Tiens članski broj je jedini način da se identificiraju TIENS distributeri; i drugim riječima, svaki distributer nosi jedan TIENS članski broj.
 
Tiens distributeru nije dopušteno da  prodaje proizvode ili poslovnu priliku  bilo koje druge tvrtke osim TIENS-a, ili da se uključe u bilo koje druge aktivnosti direktne prodaje osim onih koje su u organizaciji TIENS-a. U suprotnom, Tiens ima pravo otkazati članstvo takvom Tiens Distributeru.
 
Tiens zadržava pravo prihvatiti ili odbiti zahtjev za TIENS članstvo
 
Valjanost i obnavljanje TIENS članstva:
 
Tiens člasntvo vrijedi od dana kada jepočelo s narudžbama a ističe 12 mjeseci nakon toga.
TIENS distributeri trebaju obaviti potrebnu proceduru za obnovu članstva prije nego njihovo distributerstvo istekne.

 
U slučaju neuspjeha da se obnovi članstvo u važećem razdoblju, odnosno da Tiens odbije zahtjev za obnovu unutar razdoblja obnove, Tiens članstvo postaje nevažeće.
U slučaju kršenja odredaba iz TPP ili drugih pravila unutar važećeg razdoblja, Tiens zadržava pravo odbiti zahtjev za obnovu distribucije
 
Za TIENS distributera koji neće obnoviti  članstvo za vrijeme važećeg perioda obnoce, potrebno je slijediti ova pravila kako bi se ponovno učlanio u TIENS: Ako distributer ne  obnovi svoje članstvo na vrijeme kako bi se ponovno uključio treba to odmah napraviti jedan mjesec nakon isključenja, u protivnom mora čekati slijedećih šest mjeseci nakon isteka članstva kako bi se ponovno učlanio.
 
Procedure za Tiens Distributerstvo
Oni koji se žele prijaviti  da bi postali TIENS distributeri moraju biti preporučeni od TIENS ovlaštenog distributera.
Podnositelj prijave potvrđuje da je pročitao TPP i potpuno razumio sav sadržaj TIENS Početnog Paketa prije samog učlanjenja u TIENS. Također se  mora složiti sa svim odredbama i pravilima koji vrijede za TIENS distributere.
Tiens Ugovor mora se poslati nu TIENS podružnicu odmah nakon popunjavanja. Tiens članski broj i kartica će biti izdani po odobrenju iz TIENS ureda te nakon toga podnositelj zahtjeva može postati Tiens  distributer.
Informacije  koje daje Podnositelj trebaju biti istinite i valjane; nije dopušteno da navesti  drugi "naziv ili koristiti druge nelegitimne metode kako bi se  postalo Tiens distributer; u protivnom Tiens zadržava pravo za odbijanje članstva (koje uključuje ne prihvaćanje ispunjenog Ugovora za Nove Distributere).
 
Pravila za Tiens Distributere supružnike
Kada se bračni par želi učlaniti Tiens:
Ako I muž i žena žele zajednopostati Tiens distributeri, supružnik se može registrirati pod jednim članskim brojem. Zajedničkim potpisivanjem na jednom Ugovoru, i muž i žena će imati obveze TIENS članstva, po TPP. Ako bilo koji od njih bude kršio ite, drugi također mora snositi odgovornost.
Ako jedan od supružnika ne prisustvuje učlanjenju ili prema pravilima Tiens poslovanja ne zadovoljava uvjete članstva za Tiens distributrea, njegov supružnik ne može za njega potpisati ugovor o distributerstvu te nije mjerodavan davati izjave za svog bračnog druga. U tom slučaju bračni drug koji nije prisutan prilikom učlanjenja mora dati svoju pismenu izjavu da to i želi te će se takvo učlanjenje smatrati ispravnim.
  Muž i žena smiju biti u istoj mreži, i bilo kojem od njih je dopušteno da imaju TIENS članstvo, pod uvjetom da su direktno uključeni jedan ispod drugog u TIENS. U slučaju da žele zasebno graditi svoja poslovanja moraju za to dati prethodnu izjavu te sukladno tome mogu dalje graditi neovisno jedan od drugog svoje poslovanje.
2) Ako se  dva TIENS distributera vjenčaju, svaki od njih može zadržati svoje distributerstvo ili se istoga može odreći te se učlaniti direktno na liniju supružnika.
 
Kada dođe do razvoda  između para koji posjeduje jedan  TIENS članski broj, sljedeća pravila moraju biti ispunjena:
 
Po dogovoru između bivšeg para, vlasništvo TIENS članskog broja nastavit će se dok se jedna strana ne odrekne istog te može podnijeti za novi TIENS članski broj.
Ukoliko bivši par se ne može postići dogovor, Tiens će privremeno zamrznuti sredstva na ovom članskom broju dok obje strane ne postignu dogovor.
 
Nasljeđivanje Tiens Distributerstva
Ako je Tiens članski broj pripadao paru, kada je jedan bračni drug  premine, a drugi bračni drug neće se smatrati nasljednikom TIENS članskog broja te neće  naslijediti sva prava i obveze umrlog.
U slučaju TIENS članskog broja koji pripada preminulom pojedincu a koji je ostavljen oporučno drugome on postaje pravni nasljednik  TIENS članskog broja te će Tiens će podržati istog koji se tada prijavljuje za TIENS članski broj i originalni pojedinac gubi isti otkad je nasljedstvo stupilo na snaguI
  Ako je preminuli distributer  odredio nasljednika, pravnog nasljednika ili je isti darovan Ugovorom nekom Distritubteru isti mora izabrati samo jedan članski broj a drugi će postati nevažeći.
 
 
Ako nema određenog nasljednika, pravnog nasljednika ili darovnog Ugovora od Distributera koji je preminuo, 6 mjeseci nakon smrti prestaju sva prava TIENS Distributera.
 
U slučaju da Tiens Distributer više nije sposoban raditi ili ima smanjen kapacitet rada i stariji je od 65 godina, njegov članski broj moguće je prenijeti s jedne generacije na drugu te on može dalje širiti svoje TIENS poslovanje. Distributer može unaprijed odrediti tko će dalje razvijati njegovo TIENS poslovanje (roditelji, djeca, braća, sestre). Ako je osoba na koju je prebačen TIENS članski broj već Distributer, isti mora izabrati samo jedan članski broj s kojim želi nastaviti TIENS poslovanje. Drugi članski broj nakon toga će se poništiti.

Terminacaija Tiens Distributerstva i ponovno učlanjivanje
Prestanak članstva je onda kada  TIENS ukine sve ugovore koji važe za TIENS distributera. Od datuma izdavanja obavijesti o raskidu,  Tiens Distributer će odmah izgubiti sva prava i interese vezane za TIENS poslovanje kao i sve bonuse koju su generirani  prema TIENS Distributerstvu.
 
Pod sljedećim okolnostima, Tiens distributer (ili jedan od para)  bit će obaviješteni pismom od TIENS-a za korekcije koje je potrebno napraviti. To uključuje ali nije ograničeno, na monitoring, disciplinske mjere i terminaciju Tiens članstva:
Pružanje lažnih informacija i Ugovora o Tiens članstvu (uključujući i krivotvorene potpise).
Kada se otkrije da su Distributeriozbiljno povrijedili TPP.
Distributeri koji su prekršili pravila maloljetnika i prema TPPispravili su grešku nakon što im je TIENS poslao obavijest.
Oni koji krše zakone ili su osuđeni na kaznu zatvorom.
 
Kad Tiens članstvo prestaje i bivši distributer izgubi svoju poziciju i mrežu,  uključujući ali ne samo i bonus i druge pogodnosti
Tiens zadržava pravo raskinuti njegov / njezin TIENS Ugovor te priključiti cijelu mrežu prema gore na višeg sponzora. Kad se terminira članstvo Distributera sa 7* ili više njegovo/njezino članstvo preimenovati će se u Tianshi. Ako se radi o statusu ispod 6*, njegovo članstvo će biti terminirano a mreža će potpasti pod višeg sponzora.
 
Kada se terminira Tiens članstvo , bivši distributer ne smije se ponovno prijaviti za novo članstvo do šest mjeseci nakon prestanka.
Kada Tiens članstvo obvezno prestaje, bivšem distributeru nije dopušteno da se ponovno učlani 12 mjeseci nakon prestanka njegovog članstva.
 
Sekcija III
Prava & Interesi i Odgovornosti Tiens Distributerstva
 
Prava & Interesi Tiens Distributerstva
Tiens Distributeri imaju slijedeća prava i interese :
 
Kupiti i koristiti Tiens proizvode
 
Prodavati TIENS proizvode te ostvariti maloprodajnu dobit
Sudjelovati u TIENS Nagradnim Programima te sukladno tome dobivati bonuse i nagrade
Sponzorirati druge osobe kvalificirane da se pridruže TIENS-u te im pomoći da izgrade svojeTIENS poslovanje.
Sudjelovati u ostalim događanjima organiziranim od strane TIENS-a
 Poštovati  lokalne zakone i propise
Distributeri se moraju vladati po svim lokalnim zakonima i propisima, posebno onim zakonima, pravilima i propisima koji se odnose na  poslovanje u direktnoj prodaji; distributer ne smije napraviti nikakve transakcije koje su smatraju lažnim ili nezakonitim, niti sudjelovati u bilo kakvim djelatnostima koje mogu ugroziti TIENS ugled.
 
Poštovanti Tiens pravila i procedure
Pri obavljanju bilo kakve aktivnosti vezane uz Tiens poslovanje (uključujći trgovinu, sponzorstva, sastanke, itd), TIENS distributeri se treba identificirati svojom poslovnom karticom koju je proizveo TIENS.

Poštovati pravila naručivanja proizvoda&pravila prodaje i garantirati kvalitetu usluge
Tiens distributer mora naručiti robu izravno od TIENS podružnice ili kod njenih ovlaštenih mjesta.
 
TIENS distributeri moraju prodavati proizvode po cijenama koje propisuje TIENS.  Nije dopušteno dodati dodatne maloprodajne marže kao niti sniziti cijene prema vlastitoj odluci.,
TIENS distributeri trebaju raditi  demonstraciju proizvoda i dati usmeno objašnjenje korištenja te omogućiti da kupac dobije sve informacije o proizvodu .

Tiens distributeri moraju se odgovorno ponašati prema svim pravilima za korištenje marketinških materijala.
kao što su  časopisi/ audio i video materijali  koji su objavljeni od TIENS-a i zaštićeni su autorskim pravima. Isti se ne mogu dalje distribuirati bez prethodnog odobrenja TIENS-a. Također zabranjena je njihova reprodukcija/ponovno printanje i kopiranje bez prethodnog znanja o takvim aktivnostima od strane TIENS-a. TIENS u slučaju kršenja navedenog ima pravo reagirati pream zakonu te naplatiti eventualno pretrpljene gubitke nastale ovakvim aktivnostima.
 
  TIENS distributeri mogu se koristiti samo pismenim materijalima te audio / video materijalima objavljenih od strane TIENS i isključivo u svrhu pomaganja građenja TIENS poslovanja.

Bez prethodnog odobrenja od strane TIENS, TIENS distributeri ne mogu sami izrađivati, objavljivati ili prodati i bilo koje marketinške materijale koji su vezani za Tiens.
 
TIENS Distributeri smiju donositi audio / video snimke svih vrsta sastanaka TIENS, pod uvjetom da kvaliteta sastanaka ili sudjelovanje drugih nisu ugroženi, a to je samo jedan primjerak audio / video može biti donesen na takav sastanak te njega smije koristiti samo distributer za potrebe sastanka. Isti se ne smije reproducirati  niti koristiti u druge svrhe.

Tiens distributeri trebaju održavati sastanke po određenim pravilima
Sastanak se može održati u skladu s pravilima TIENS-a. Za sastanak TIENS distributeri moraju imati temu / svrhu za održavanje sastanka koja se odnosi na posao ili promicanje Tiens-a te  TIENS proizvoda. Organizator sastanka ne smije imati nikakvu osobnu korist osim onu koju ostvaruje preko TIENS poslovnog plana.
 
Tiens distributer koji održava sastanke za TIENS mora se uvijek identificirati s TIENS oznakom/poslovnom karticom. Sve oznake moraju biti službeno odobrene od strane TIENS-a. 
Tiens distributer , kada se bave svojim svakodnevnim aktivnostima potrebno je da na sebi ima oznaku "Tiens Distributera" kao glavni indentifikacijski pokazatelj a još može imati i oznaku treninga koji održava
Primjer: TIENS Distributer- Tiens trening brzog rasta
 
Tiens distributeri moraju korektno promovirati i koristti ime brenda Tiens
Tiens distributeri moraju savjesno koristiti sve TIENS zaštitne pinove, simboličke bedževe, marketinške materijale , knjige, časopise, vizualne i audio materijale, kako bi se zaštitila autorska prava TIENS-a i TIENS kompenzacijski plan.
Posebno, TIENS distributeri ne smiju zlorabiti TIENS brand i zaštitne znakove na sljedeće načine:
 
Distribuirati te prodavatiproizvode koji na sebi nemaju 天 狮 / TIENS / Tianshi TIENS simbole i zaštitne znakove kao što imaju TIENS proizvodi.
 
Koristiti TIENS brand i zaštitne znakove na označavanju vozila, koje je moguće samo naljepnicama proizvedenih od strane TIENS-a.
.
Oglašavanje ili emitiranje TIENS poslovne aktivnosti ili TIENS proizvoda u bilo kojem mediju.
 
 
Koristiti ime 天 狮, TIENS Tianshi ili naziv za svoju organizaciju / tvrtku ili ovlastiti druge da koriste takva imena.
 
Bez prethodnog odobrenja TIENS-a, nije dopušteno koristiti ime TIENS ili trgovačke marku.
Nije dopušteno pokušati registrirati ime TIENS ili zaštitne znakove za privatne tvrtke, odnosno dati prigovore u bilo kojem obliku ili potraživati prava o njima.
Odgovornosti Tiens distributera za promocije Tiens proizvoda i Tiens poslovanja
U slučaju svih većih zahtjeva ili prigovora koje su dali TIENS distributeri iz njegove / njezine mreže, distributer mora odmah izvijestiti TIENS te pružiti sve pisane materijale i komunikaciju te  stalno poboljšavati razinu usluga TIENS-a.
TIENS distributeri mogu samo prezentirati ili prodavati TIENS proizvode  koje je odobrio Tiens; Oni ne smiju, ili prenijeti drugima, prodati ili prezentirati TIENS proizvode u bilo kojem javnom obliku ako to prethodno nije odobreno od strane TIENS-a.
 
 Nije dopušteno prodavati proizvode ili zaposliti TIENS distributera koji će raditi na način od vrata do vrata  ili za prodaju proizvoda ili  TIENS poslovne prilike kao i nuditi TIENS proizvode nepoznatim ljudima na bilo kakvim javnim mestima.
 
TIENS distributeri ne smiju koristiti telemarketing metode, faksirati reklame,  slati letake, postavljati plakate te slati velike količine e-pošte ili koristiti druge načine komunikacije za promicanje prodaje; također oni ne smiju tražiti od drugih da se pridruže TIENS-u na za to neprimjeren način.
OSIM oglasa odobrenih od strane TIENS-a i pismenih oglašavanja, nije dopušteno drugo objavljivanje oglasa za proizvode kao ni zapošljavanje
TIENS distributeri ne mogu  iskoristiti ovlasti pojedinaca, poduzeća ili druge organizacije za prodaju TIENS proizvoda ili uvesti nove TIENS distributere na bilo koji nepravilan način, kao što su zastrašivanje i prijetnje.
 Nije dopušteno zastupanje TIENS-a kroz predstavljanje proizvoda na neutemeljen i obmanjjući način.
Nije dopušteno  prikazivati krive cijene, specifikacije, kvalitetu, funkcije, ocjene, sastojke, modele, zemlje podrijetla ili druge detalje o TIENS proizvodima ili proizvodima koje distribuira TIENS.
 
Nije dopušteno tvrditi da Tiens proizvodi ili proizvodi koje distribuira TIENS imaju djelovanja, funkcije i sve što ne spada u istinite tvrdnje o TIENS proizvodima.
TIENS proizvode ili proizvoda koje distribuira TIENS može se prodati samo po cijenama koje propisuje TIENS lokalno tržište.
 Nije dopušteno uvoziti ili prodavati bilo Tiens proizvode ili proizvode koje distribuira TIENS usporedo s  TIENS-ovim službenim uredom ili izvoziti ili pomoći drugima da izvoze Tiens proizvode ili proizvode koje distribuira TIENS.
Nije dopušteno  promovirati  proizvode koji nisu Tiens proizvodi kao proizvode ili usluge koje distribuira TIENS.
TIENS distributeri ne smiju koristiti Tiens mreže za prodaju proizvoda / usluge koji nisu Tiens proizvodi  (ex osiguranja, financijska ulaganja, nekretnine i druga ulaganja, itd)
Bez prethodnog odobrenja TIENS-a, nije dopušteno da se registrirate ili postavite web stranice vezane uz Tiens  te njihovo korištenje za objavu Tiens informacija, opise proizvoda ili poslovne promotivne materijale.
Dok su uključeni u marketing / prodaju, TIENS distributeri ne smiju naplaćivati svoje usluge osim na način na koji je to uređeno Tiens pravilima i procedurama.
 
Nije dopušteno omalovažavati, verbalno napadati , druge TIENS  distributere ili druge linije poslovanja
  Nije dopušteno da se zbog nedoličnog ponašanja gomilaju  proizvodi za tržišne špekulacije, ili manipuliranje s prodanim količinama kako se ne bi poremetilo tržište.
Nije se dopušteno da se TIENS poslovanje miješa s drugim poslovanjima kao ni reklamiranje drugih djelatnosti kroz TIENS. Što znači da se ne smije uvjeravati Tiens Distributere kako bi kupili neke druge proizvode koji nisu TIENS te se na taj način stekla određena dobrobit.
Dok se bave i marketingom / prodajom, TIENS distributeri moraju provoditi u praksu  ono što prezentiraju, to jest, oni ne smiju  širiti na tržištu bilo kakve negativne primjedbe koje  ne doprinose razvoju ili mogu povrijediti  TIENS ugled.
 
TIENS distributeri moraj osiguravati da od Tiens-a se ne traže nikakva  potraživanja, zahtjevi ili tužbe te da bilo koji  pojedinac, grupa ili tvrtka  zbog krivih postupaka, lažnih predstavljanja, krivotvorenja, prijetnji i zastrašivanja mogu  TIENS distributera dovesti do TIENS poslovnog plana ili proizvoda. Ako se  distributer prekrši ovo pravilo sve  naknade prema TIENS-u snosi sam i TIENS može protiv njega pokrenuti postupak sukladno lokalnom zakonu.
 
Bez prethodnog odobrenja TIENS-a, nije dopušteno dati  intervjue medijima i reći dostignuća TIENS distributera.
 
TIENS distributeru nije dopušteno:
< > predstavljati kao zaposlenika ili trgovačkog partnera TIENS-a ili organizacije vezane uz Tiens.< > predstavljati kao komercijalnog zastupnika, posrednika, poslovnog zastupnika, delegata, menadžer, itd.
Iznošenje krivih tvrdnji , prijetnja ili zastrašivanja i bilo kakvih aktivnosti  protiv TIENS namještenicima strogo je zabranjeno.
 
 
TIENS distributeri ne smiju sudjelovati u bilo kakvim političkim ili vjerskim aktivnostima i pri tome promovirati Tiens poslovnu priliku.
 
TIENS Distributeri s 5 zvjezdica ili više  moraju  završiti trening u skladu s pravilima TIENS-a. U protivnom, Tiens ima pravo uskratiti bonuse, nagrade, pristup na seminare ili bilo koje druge nagrade i priznanja koji su u svezi s distributerom.
 
Distributeri s 5 zvjezdica i 6 zvjezdica moraju završiti već u idćem mjesecu nakon kvalifikacije, obvezni trening koji će za njih pripremiti TIENS.
Distributeri sa 7-zvjezdica i 8-zvjezdica moraju završiti već u idućem mjesecu nakon kvalifikacije, koji će organizirati regionalni TIENS ili Centralni ured TIENS iz Kine.
.
Distributeri s počasnim zvanjima moraju završiti trening u roku od šest mjeseci od postizanja novog statusa, akoji će biti organizirani od strane Regionalnog ureda ili Centralnog Ureda iz Kine.
Odgovornosti sponorstva
Kad sponzoriraju druge  TIENS distributere , Distributeri moraju predstavljati Tiens poslovni plan i TPP iskreno i pošteno. Tijekom predstavljanja, Tiens distributer može zahtijevati da potencijalni distributer potpiše Ugovor za distributerstvo, pod uvjetom da je on / ona nije davao lažne  izjave o Tiens poslovnom planu. Tijekom predstavljanja, distributer mora posebno istaknuti :
---- Kvalifikacija kako se postaje TIENS  distributer
---- Tiens Poslovni Plan
---- Važnost sudjelovanja na različitim susretima u organizaciji TIENS
---- Tiens Pravila i Procedure
---- Obveze i odgovornosti distributera TIENS-a
---- Kompenzacijski Plan
---- Kategorije proizvoda, cijene, namjenu i kvalitetu  TIENS proizvoda
---- Odstupanje od članstva
 
Također se  mora  utvrditi je li  su potencijalni distributer i njegov / njezin supruga/suprug  već bili TIENS distributeri. Ako je tome slulčaj, distributer može  sponzorirati osobu tek šest mjeseci nakon prestanka distribucije. U slučaju da sponzorirana osoba prekrši bilo koje odredbe iz Poslovnog plana i Pravila i Procedura, TIENS će u tom slučaju postupiti prema TIENS pravilima i procedurama.
 Sponzor ima slijedeće odgovornosti:
Daje svojim učlanjenima u mrežu redovite treninge o prodaji, liderstvu i potiče ih na bolji rad. Ostaje u kontaktu sa svim članovima mreže i riješava njihove probleme, kad god je to potrebno.
 
< > posebne treninge kako bi osigurao da svi distributeri u mreži djeluju u skladu s Tiens poslovnim planom.< > slučaju spora između učlanjenih u mrežu izuzetno je bitno da se sve rješi  posredovanjem i na brz i prijateljski način.

Nadgledati način radadistributera u mreži te osigurati profesionalni rad i usklađenost s profesionalnim etičkim standardima, pravilno promicanje TIENS poslovanja i vrhunsku uslugu.
 
Bez obzira na to pod kojim okolnostima, TIENS distributeri ne mogu pokušati zaposliti distributere na za to neprikladan način i pozvati ih da im se priključe iz nekih drugih mreža u kojima su prvotno bili sponzorirani
Tiens se obvezuje održavati sve mreže  i nikako ne dopustiti distributerima seljenje iz mreža u mrežu;  
Tiens zadržava pravo uskratiti odobrenje za promjenu/zamjenu sponzorske linije.
Odgovornosti Distributera s počasnim zvanjima
Osim odgovornosti kao TIENS distributera i sponzora, distributeri s počasnim zvanjima također moraju ispunjavati slijedeće zahtijeve:
 
Osigurati da su svi distributeri iz njegove / njezine mrežnepružaju usluge potrošačima i usklađeni su s Tiens Poslovnim Planom.
 
Osigurati daon / ona služi kao uzor te se strogo pridržavatu TPP i svim revidiranim pravilima utvrđenim od strane Tiens-a; daon / ona pruža treninge svim distributerima iz njegove / njezine mreže kako bi oni što bolje razumjeli ciljeve i operativno TIENS poslovanje te se vladali po TPP i svim TIENS revidiranim pravilima.
U slučaju da se distributer i njegove / njezine mreže nalazeu različitim regijama, distributer s počasnim zvanjem mora osigurati trening za distributere na različitim mjestima, ili im pomoći da sudjeluju na konferencijamakoje utječu na povećanje njihovog TIENS poslovanja.
 
Distributer s počasnim zvanjem mora biti aktivan u svojoj  mreži, te se usredotočiti na kultiviranje i vođenje  rasta poslovanja mreže; a ukoliko to ne uspije, mora imati odgovornost kao Lider te mreže, te mu Tiens ima pravo uskratiti bonuse, počasne bonuse, pristup putovanima na seminare ili bilo koje druge nagrade koje su u svezi s distributerom.
 
Kad seotkrije da njegov / njezin član mrežeširi na tržištu bilo negativne primjedbe koje su ne pridonosi razvoju ili na bilo koji način povrijediTiens ugled,distributer s počasnim zvanjem mora stati na kraj ponašanju i prvom prilikom opomenuti distributere za njihov netočno tumačenje o TIENS-u.

 
     Distributer s počasnim zvanjem mora napraviti inspekciju  najmanje jednom u dva mjeseca na njegov / njezin vlastiti trošak, na lokalnim tržištu u mrežama koje rade na obrazovanju i usavršavanju drugih distributera.
 
U slučaju aktivnosti na prekograničnim tržištima,distributer s počasnim zvanjem mora posjetiti svoje mreženajmanje dva puta godišnje na njegov / njezin vlastiti troša te organizirati na inozemim tržištimaobrazovanje i osposobljavanje svojih mreža.
Distributer s počasnim zvanjem mora aktivno organizirati sustavno obrazovanje u svojim mrežama i pomoći širenju poslovanja u svim nivoima mreže.
Distributeri s Brončanim i Srebrnimpočasnim zvanjem moraju održati poslovnu prezentaciju ili obiteljsko okupljanje barem jednom mjesečno.
Distributeri sa Zlatnim i višim zvanjima 'moraju podržavati TIENS grane i mreže teorganizirati obrazovanje / osposobljavanje ili BBS konferencijenajmanje dva puta mjesečno, i dijeliti osobna iskustva te raditi treninge po potrebi.
Distributeri s počasnim zvanjima aktivno moraju provesti strategije i politike koje propisuje TIENS i naporno raditi kako bi proširili tržište te kako bi služili kao uzor za ostale distributere kao i za jačanje tržišta
 Da bi napredovali u Tiens Distributere s počasnim zvanjima, Tiens Distributeri moraju napredovati prema navedenim kriterijima u Tiens Kompenzacijskom planu i pri tome poštivati lokalne zakone .
 
 
Sekcija IV
Kazne za kršenje pravila i procedura te mjere popravka
 
Kazne za Distributere koji krše pravila i procedure
Kada distributeri  krše odredbe TPP, Tiens ima pravo izreći kazne za  distributera prekršitelja prema pravilima koja uređuju Pravila i procedure ponašanja Tiens distributera.
Tiens ima pravo odlučiti hoće li dati izjavu, kao upozorenje , u obliku obavijesti,  dopisa, izjave na Tiens stranicama, internim časopisima, e-mailovima ili na sastancima;izjava može uključivati, ali nije ograničena na   informacije kao što su ime i prezime, članski broj, status distributera, detalje povrede i kaznu.
U slučaju da Tiens distributer prima bonus na razvoj mreže a krši pravila TIENS-a, Tiens ima pravo na prekalkulaciju i odbitak te može otkazati bonuse i nagrade takvom distributeru.
Kazne za kršenja odredbi ocjenjuju se na skali od jedan do devet, odnosno, kazne su u skladu s ocjenom koliko je ozbiljno  kršenje odredbi.
Kazne po stupnjevima:
Nivo 1: upozorenje u pisanom obliku
Nivo 2: upozorenje u pisanom obliku i obavijest izdana na TIENS medijma
Nivo 3:  sva nagrađivanja bit će otkazana, uključujući i Nivo 2
Nivo 4: Bonus se umanjuje za 50%, uključujući Nivo 3
Nivo 5: Bonus se umanjuje za 100%, uključujći Nivo 3
Nivo 6: Bonus se umanjuje za 100%  3 mjeseca, počevši od  mjeseca u kojem je povreda pravila nastala, uključuući Nivo 3
Nivo  7: Bonus se umanjuje za 100%  6 mjeseci, počevši od  mjeseca u kojem je povreda pravila nastala, uključuući Nivo 3
Nivo 9: Bonsu se umanjuje za100% na 12 mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je povreda pravila nastala, uključujući Nivo 3 te se ukidaju sve nagrade stečene u tih godinu dana.
Nivo 9: Otakzuje se Tiens distributersvo, svi bonusi, počasti i nagrade
 
 
Distributeri na koje se odnosi gore navedeno kažanjavnje mogu podnjeti žalbu na navedene odluke, pri čemu će privremeno iste biti u mirovanju dok se ne napravi ponovno razmatranje svih činjenica.
Tiens ima pravo zabraniti pristup kažnjnim Distributerima na seminarima, godišnjim konferencijama i uskratiti druge nagrade
 
U slučaju intervencije lokalnog zakonodavstva u slučajevima kršenja pravila, Tiens uzeti  u obzir njihovo mišljenje i odlučiti koji stupanj kazne će se primjeniti prema lokalnom zakonu.
 

Čak i ako Tiens nije odgovoran određeni slučaj  povrede ili nemara TPP, ne znači da Tiens neće tražiti odgovornost za iste prekršaje od strane drugih distributera.
 
Procedure kod kršenja pravila i procedura
Distributeri mogu podnijeti žalbu u roku od 6 mjeseci od povrede njegovih / njezinih prava (povreda pravila).
 
U slučaju da je distributer zakasnio dati žalbu na  tužbu protiv kršenja, Tiens ima pravo odbiti prihvaćanje žalbe.
Distributer koji želi uložiti prigovor mora ispuniti obrazac za distributera , te podnijeti pismeni prigovor  s potpisanom dokumentacijom  od strane distributera tužitelja  te predati i kopiju osobne iskaznice i kopiju članske iskaznice.
Distributeri mogu dati prigovor kroz TIENS urede. Nakon što je to učinio, distributer  treba biti na prijavljenoj adresi koju je dao u dokumentaciji  i biti kontaktu s Tiens uredom, koji može zatražiti dodatne materijale koji su bitni za slučaj povrede navedenih pravila.
Nakon zaprimanja i prihvaćanja prigovora od TIENS distributera, Tiens će pokrenuti istragu u propisanom roku. Tijekom procesa,  distributer koji se žali i navodni  distributer prekršitelj i dalje moraju aktivno raditi Tiens. Tiens zadržava pravo zamrznuti bonuse distributera za kojega se pokreće postupak.
Tijekom istrage, Tiens će poduzeti potrebne mjere kako bi se prikupili dokazi za koje smatra da su  potrebni
Tiens će sastaviti tužbu u skladu s pravilima TIENS-a i rezultatima istraživanja, prikupljanja dokaza i posredovanja te o tome obavijestiti oba  distributera u postupku
Distributer se može žaliti, nako što TIENS  preispita slučaj, u roku od 10 radnih dana od primitka obavijesti, uz dodatak novih dokaza; po isteku roka od 10 dana,  tumačit će se  da su distributeri prihvatili odluku.
Po primitku žalbe i novih dokaza, Tiens Centralni Ured u Kini  pokrenut će reviziju odluke o ovom slučaju.
Odluka TIENS-a nakon razmatranja novih dokaza  bit će  konačna i  distributer mora prihvatiti istu te se više ne može na nju žaliti.
Mjere za ispravak povreda pravila (MIPP)
Ako Tiens vjeruje da unutar mreže vodećeg distributera, jedan ili više distributera je povredio Tiens poslovni plan ili ozbiljno krši TPP, Tiens može uvesti mjereza ispravljanje povreda pravila i procedura.
Prije poduzimanja mjera ispravljanja, Tiens će obavijestiti distributera iz razloga kako bi se istima dalo do znanja za razloge takvog čina.
 
Kad Tiens obavještava distributera po pravilima, istome je dopušteno izjasni ti se o cijelom incidentu, te da se napravi istraga u njegovoj / njezinoj mreži u propisanom roku.
Distributeri koji su bili predmet MIPP trebaju završiti temeljitu promjenu kako bi naučili kako pravilno zastupati i provoditi TPP i educirati druge distributere unutar mreže.  Sastanak za promjenu će voditi  Lider mreže i  ostali distributeri pod nadzorom TIENS-a.

Lider i ostali distributeri moraju poslati poziv za sastanak, koji bi trebao sadržavati datum, vrijeme, mjesto, očekivani broj posjetitelja i imena predavača Tiens Poslovnog Plana.
 
 Tijekom takvog sastanka, svaki  distributer treba pijaviti svoje pristustvo svojim TIENS Liderima i drugim za to određenim distributerima.
 Tiens može delegirati predstavnike da prisustvuju sastancima za mjere ispravljanja, kako bi se informirali o postupku te staviti poseban naglasak na središnji dio TPP; predstavnici TIENS-a mogu voditi ovakve sastanke umjesto izvornih domaćina kada je to potrebno.
 Ako su distributeri ili viši sponzori  spori ili  ne poduzimaju odgovarajuće i djelotvorne mjere u propisanom roku, Tiens ima pravo poduzeti daljnje akcije protiv njih.
Copyright © 2014 TIENS All rights reserved